Z jakimi wyzwaniami wiąże się tłumaczenie dokumentów z zakresu prawa spółek handlowych

tłumacz przysięgły języka angielskiego warszawa

Jednym z podstawowych problemów dotyczących tłumaczenia wszelkich tekstów prawniczych z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski jest to, że systemy prawne krajów anglosaskich znacznie różnią się od systemu polskiego. Różnice te wynikają głównie z faktu, iż w Polsce obowiązuje system prawa kontynentalnego, natomiast w krajach anglosaskich tzw. common law, co oznacza, że mamy tam do czynienia z zupełnie innymi zagadnieniami prawnymi i procedurami.  To z kolei sprawia, że pojawiają się znaczące różnice w stosowanej terminologii, przez co bardzo często znalezienie ekwiwalentów poszczególnych terminów nie jest możliwe.

W związku z tym, aby móc poprawnie wykonywać tłumaczenia z zakresu prawa spółek, należy wykazywać się przynajmniej podstawową znajomością zarówno polskiego kodeksu spółek handlowych, jak i przepisów obowiązujących w krajach anglosaskich. Dzięki temu tłumacz przysięgły lub prawniczy jest w stanie nie tylko świadomie posługiwać się specjalistyczną terminologią, ale również weryfikować poprawność ekwiwalentów proponowanych przez innych tłumaczy zajmujących się przekładem prawniczym, a także formułować własne propozycje w oparciu o posiadaną wiedzę. Ponadto specjalistyczna wiedza prawnicza jest niezbędna do właściwego zrozumienia oryginalnego tekstu i poprawnego przełożenia go na język docelowy, ponieważ rolą tłumacza jest nie tylko dobranie właściwej terminologii, ale również w pewnym stopniu wyjaśnienie czytelnikowi zjawisk występujących w innym systemie prawnym. Niestety nie da się poprawnie wykonać tego zadania bez odpowiedniej wiedzy teoretycznej.

Zlecając tłumaczenie tekstu z obszaru spółek handlowych warto zatem nawiązać współpracę z tłumaczem przysięgłym lub prawniczym, który specjalizuje się w tej dziedzinie, zna przepisy regulujące tę gałąź prawa, jest świadomy różnic występujących pomiędzy poszczególnymi systemami oraz opracował i zgromadził terminologię uwzględniającą te różnice.