Usługi

Tłumaczenia poświadczone

Oferuję tłumaczenia poświadczone dokumentów urzędowych i sądowych, umów spółek, aktów notarialnych, aktów stanu cywilnego oraz innych dokumentów. Wykonuję również tłumaczenia ustne podczas czynności notarialnych.

Tłumaczenia prawnicze

Specjalizuję się przede wszystkim w tłumaczeniu tekstów z zakresu prawa spółek, prawa umów oraz prawa cywilnego; zajmuję się również tłumaczeniem dokumentów z obszaru prawa rodzinnego, karnego, prawa pracy, prawa Unii Europejskiej oraz prawa administracyjnego. Tłumaczę, między innymi, dokumenty takie jak umowy, dokumenty spółek, pisma sądowe ( w tym orzeczenia, pisma procesowe itp.), opinie prawne, akty notarialne, protokoły, testamenty, pełnomocnictwa, protokoły policyjne i sądowe, dokumenty przetargowe, artykuły i publikacje naukowe o tematyce prawniczej i wiele innych.

Tłumaczenie umów

Moją specjalizacją oraz rodzajem dokumentów, z którymi najczęściej mam do czynienia w swojej pracy, są umowy. Mam na koncie tysiące przetłumaczonych stron, natomiast od kilku lat prowadzę również zajęcia dla prawników dotyczące zarówno teoretycznych aspektów prawa umów (contract law), jak i kwestii językowych związanych z zastosowaniem specjalistycznej terminologii w praktyce.

Prawo spółek

Dziedziną, z którą najczęściej mam do czynienia w swojej pracy i w której się specjalizuję, jest prawo spółek. Tłumaczę umowy i statuty, akty notarialne, uchwały, dokumenty związane z fuzjami i przejęciami, przekształceniami, upadłością i restrukturyzacją itp. Uczestniczę również w czynnościach notarialnych z udziałem obcokrajowców, podczas których tłumaczę ustnie między innymi umowy, uchwały i pełnomocnictwa.

Ekonomia / Biznes

Tłumaczenia ekonomiczne obejmują dziedziny takie jak ubezpieczenia, bankowość, rachunkowość, finanse, rynki kapitałowe, podatki. Dokumenty, z którymi najczęściej mam do czynienia, to umowy, opisy wewnętrznych procedur bankowych i korporacyjnych, warunki ubezpieczeniowe, sprawozdania finansowe, raporty z audytów przeprowadzanych w bankach i firmach, teksty z zakresu HR, teksty dotyczące papierów wartościowych, funduszy i inwestycji, wyniki finansowe, raporty z badań rynku i wiele innych.

Legal English

Moja oferta obejmuje także nauczanie prawniczego języka angielskiego. Prowadzę kursy dotyczące głównie polskiego i brytyjskiego prawa handlowego oraz prawa spółek, prawa umów, a także elementów prawa cywilnego i innych obszarów.

More

Zamów wycenę