Z jakimi wyzwaniami wiąże się tłumaczenie dokumentów z zakresu prawa spółek handlowych

Jednym z podstawowych problemów dotyczących tłumaczenia wszelkich tekstów prawniczych z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski jest to, że systemy prawne krajów anglosaskich znacznie różnią się od systemu polskiego. Różnice te wynikają głównie z faktu, iż w Polsce obowiązuje system prawa kontynentalnego, natomiast w krajach...