en>pl pl>en
Tłumaczenie zwykłe od 40 zł / 1800 zzs od 40 zł / 1800 zzs
Tłumaczenie wysokospecjalistyczne od 45 zł / 1800 zzs od 50 zł / 1800 zzs
Tłumaczenie poświadczone od 40 zł / 1125 zzs od 45 zł / 1125 zzs
Tłumaczenie ustne (notariusz) 300 zł za pierwsze 2 godziny i 100 zł za każdą kolejną

Podane ceny mają charakter orientacyjny. Każdy tekst podlega indywidualnej wycenie.