en>pl pl>en
Tłumaczenie zwykłe ogólne od 35 zł / 1800 zzs od 40 zł / 1800 zzs
Tłumaczenie zwykłe specjalistyczne od 40 zł / 1800 zzs od 40 zł / 1800 zzs
Tłumaczenie poświadczone od 40 zł / 1125 zzs od 45 zł / 1125 zzs
Tłumaczenie ustne (notariusz) 100 zł/h [kwota minimalna: 250 zł]

 

Podane ceny mają charakter orientacyjny. Każdy tekst podlega indywidualnej wycenie.